PDA

Просмотр полной версии : Кутубхона & Ахборот ресурс маркази: Ном узгарди. Фаолияти-чи?


Umarbek Allamov
15.11.2007, 18:53
Хозирги кунда АРМ номи билан иш юритаетган олдинги кутубхонларимиз фаолиятини Сиз кандай бахолайсиз. Сиз билган АРМ кандай холатда, кай тарзда фаолият юритмокда. Уларнинг АР базаси (моддий техник базаси) компьютер ва интернет билан таъминланганлик даражаси кай холатда? Шулар буйича сиз билан мулохаза юритиш максадида бу мавзуни уртага ташламокчиман. Олдиндан хамма билдириладиган фикр мулохазалар учун миннадорчилик билдираман.

Husen
15.11.2007, 19:29
Мавзуга оид янгилик: Бугун 15 ноябр куни Республика болалар кутубхонасида Тошкент вилоятидаги коллежлари хузурида фаолият юритаётган Ахборот ресурс марказлари рахбарлари учун ташкил этилган малака ошириш семинарлари уз ишини тугатди. Семинарнинг сунгги куни "ZiyoNEt" тармоги фаолиятига багишланди. Унда ZiyoNET Ресурс Марказининг ХТВ хузуридаги булими бошлиги У.Алламов кургазмали маъруза килди. Маърузада тармокнинг максад ва вазифалари ва айни кундаги кенг имкониятлари шархлаб берилди. Куннинг иккинчи ярми амалий машгулотларга ажратилди. ZiyoNET Ресурс Марказининг ХТВ хузуридаги булими мутахассислари амалий машгулотлар жараёнида тармокнинг технологик майдончасида ишлаш ва форумда иштирок этиш тартибларини курсатиб беришди. Фаол иштирокчилар шу ернинг узидаёк берилган курсатмалардан фойдаланиб, уз ахборот ресурс марказлари блогларини ишга туширишга муваффак булишди. Семинар купчиликда яхши таассурот колдирди.

bellamar
15.11.2007, 23:21
Хозирги кунда АРМ номи билан иш юритаетган олдинги кутубхонларимиз фаолиятини Сиз кандай бахолайсиз. Сиз билган АРМ кандай холатда, кай тарзда фаолият юритмокда. Уларнинг АР базаси (моддий техник базаси) компьютер ва интернет билан таъминланганлик даражаси кай холатда? Шулар буйича сиз билан мулохаза юритиш максадида бу мавзуни уртага ташламокчиман. Олдиндан хамма билдириладиган фикр мулохазалар учун миннадорчилик билдираман.

Хурматли Умарбек ака!

Авваламбор катта рахмат. Шу кунларга хам етдик. Катта "Началниклар" авом халқ билан Интернет орқали мулоқотга кирган давлатда демократия тараққиёт одимлари дарров сезилади деган умиддаман.

Шу аснода Сиз ва касбдошларингизга бир неча саволлар бермоқчиман.
Демак рухсатингиз билан:

Сизга қарашли худудда илгари қанча кутубхона мавжуд эди ва улар қаерларда жойлашган эди?
Бугунги кунда (ўша худудда) қанча АРТМ (Ахборот ресурс таълим марказ) мавжуд?
Ўрта махсус ва умумий таълим муъассасалари қошига ўтказилаётган кутубхоналарга оммавий китобхонларни киргизиш масалалари қай тарзда ечилмоқда?
Хозирги кунда Зиёнет тармоғида қайси тилларда ва қанча электрон нашр, китоб ва бошқа салмоқли материаллар мавжуд?
Уларнинг доимий тарзда янгиланиб боришига кимлар жавобгар?

Komil Eriev
16.11.2007, 10:36
Халқ талими тизимида 1000 та Ахборот ресурс маркази мавжуд. Шуларнинг 200 таси туманларда фаолият кўрсатаётган АРМ лардир. Халқ таълими вазирлиги ҳамда Осий тараққиёт банки билан ҳамкорликда амалга оширилаётган лойиҳа юқоридаги 1000 та АРМ ларни мебел, орг техника, компьютерлар билан жиҳозлашга қаратилган. Ҳозирги кунда мебелларни АРМ ларга етказиш ишлари амалга оширилмоқда. Бу биз истаган АРМ ларнинг фаолиятини янада ривожлантириш имкониятларини яратади.

bellamar
16.11.2007, 16:52
Халқ талими тизимида 1000 та Ахборот ресурс маркази мавжуд. Шуларнинг 200 таси туманларда фаолият кўрсатаётган АРМ лардир. Халқ таълими вазирлиги ҳамда Осий тараққиёт банки билан ҳамкорликда амалга оширилаётган лойиҳа юқоридаги 1000 та АРМ ларни мебел, орг техника, компьютерлар билан жиҳозлашга қаратилган. Ҳозирги кунда мебелларни АРМ ларга етказиш ишлари амалга оширилмоқда. Бу биз истаган АРМ ларнинг фаолиятини янада ривожлантириш имкониятларини яратади.
Рахмат. Демак атиги 1000 шунадй марказ бўлади. Шулардан 200 тасигина туманларда фаолият кўрсатади. Сир бўлмаса улар қаерда жойлашади?

Осиё тараққиёт банки билан хамкорликдаги лойиха хақида муфасслроқ ахборот беришнинг иложи борми?

Кейин мебель, жихозлар, компьютер дебсиз бу яхши. Китоб, газета, журналларчи? Улардаги кутубхоначилар янги техника ва жихозлар билан ишлашни биладими? Туманлардаги 200 та АРМ дан нечтасида хозир Интернетга чиқиш имконияти бор?

Зиёнет тизимида хозирги кунда қанча ва қандай ўқув материаллари мавжуд? Шулардан қанчаси Халқ таълими вазирлиги мутахасисслари томонидан бевосита таълим ва қўшимча таълим учун тавсия қилинган?

Шулардан қанчаси жумладан давлат тилида?

Husen
19.11.2007, 22:52
Осиё тараққиёт барки билан боғлиқ саволга имкон борича жавоб берсам. Айни пайтда мазкур банк билан Халқ таълими Вазирлиги хамкорлигида куйидаги йирик лойихалар амалга оширилмоқда.

Биринчиси, STDP
"Умумтаълим мактаблари учун дарсликлар ва ўкув адабиётларини нашр килиш тизимини такомиллаштириш" 2-боскич лойихаси (ОТБ, 25 млн $. 2005-2009 йй.)

Максади:
Лойиха ўкувчиларни дарсликлар ва ўкув адабиётлар билан таъминлаш тизимини такомиллаштириш, 1000 та мактаб кутубхоналарида ахборот ресурс марказларини ташкил этиш, Давлат таълим стандартларини такомиллаштириш.

Иккинчиси, ОТБ 2
"Таълим секторини ривожлантириш" лойихаси (ОТБ, 38,5 млн. 2003-2007 йй.)
Максади:
Ушбу лойихадан максад умумий ўрта таълим бериш сифатини ошириш, таълим тизимини такомиллаштириш, ўкитувчиларни масофадан ўкитиш тизимини яратишдан иборат.

Учинчиси, АКТ жорий этиш

"Умумтаълим мактабларига Ахборот-коммуникасия технологияларини жорий этиш" лойихаси

Лойихани амалга ошириш муддати: Лойиханинг бошланинши 2006 йил июн ойи, Лойиханинг тугалланиши 2010 йил декабр ойи. 43 млн $

Лойиханинг компонентлари хакида маълумот:

Лойиха тўрт компонентдан иборат:
Компонент А: АКТни мактабларга жорий этишни кўллаб-кувватлаш максадида, етакчи кластер мактабларини ташкил этиш.
Компонент Б: АКТни жорий этишни куллаб-кувватлаш максадида, укитувчи ва мактаб ходимларининг касбий махоратини ошириш тизимини ташкил этиш.
Компонент C: АКТни куллаб-кувватлаш учун укув-методик русурсларни ишлаб чикиш.
Компонент Д: Бошкарувни кeллаб-кувватлаш ва унинг имкониятини ошириш.

Туртинчиси, JFPR

ОСИЙ ТАРАККИЙТ БАНКИНИНГ "АЛОХИДА ЭЪТИБОРГА МУХТОЖ БОЛАЛАР УCУН УМУМИЙ ТАЪЛИМ" ГРАНТ ЛОЙИХАСИ

Узбекистон Республикаси Хукуматининг Осиё тараккиёт банки Ўртасида 2006 йил 26 май куни имзоланган келишув хатига асосан Халк таълими Вазирлиги кошида "Алохида эътиборга мухтож болалар учун умумий таълим" лойихаси ташкил этилди.
Лойиханинг асосий максади ватанимизда алохида эътиборга мухтож болаларнинг Укитиш савиясини ошириш.
Болаларни хаётга ишонч билан карашга оъргатиш ва мамлакатимизда "инклюзив таълим" стратегиясини ишлаб чикиш ва уни амалда жорий этиш кузда тутилган.

Лойихани амалга ошириш максадида Халк таълими вазирлиги кошида лойихани амалга ошириш гурухи ташкил этилган ва хозирги кунда бу гурух ўз иш фаолиятини бошлаган. Бундан ташкари Вазирлик кошида Миллий мувофиклаштирувчи кенгаш тузилган бўлиб бу кенгаш таркибида Халк таълим вазирлиги, Согликни саклаш вазирлиги, Мехнат ва ахолини ижтимоий химоя килиш вазирлиги, Олий таълим вазирлиги, Республика таълим маркази мутахассислари фаолият кўрсатмокдалар.

Лойихада жаъми 18-та мактабда, шундан 6-та махсус, 12та умумтаълим мактабларида юкорида кўзда тутилган вазифалар амалга оширилади. Шу жумладан регионлар бўйича Тошкент шахрида 2-та махсус ва 4-та умумтаълим, Кашкадарё вилоятида 2-та махсус ва 4-та умумтаълим, Сурхондарё вилоятида 2-та махсус ва 4-та умумтаълим мактаблар лойихага киритилган. Лойихани амалга ошириш учун Осиё тараккиёт банки томонидан 1.5 млн. АКШ доллари хисобида маблаг ажратилган.

Бешинчиси, TA 4729-UZ

"Умумий таълим сохасидаги инвестисиялар ва ислохотларни самарали бошкаришга кумаклашиш" лойихаси (Осиё Тараккиёт банки, 2006-2008 йй. 400 минг АКШ долл., Техник кумак)

Ушбу лойиханинг максади - вазирлик хузурида Осиё Тараккиёт банки билан хамкорликда "Донорларнинг фаолиятини мувофиклаштириш Маркази"ни тузиш, ва ушбу марказ оркали тизимда амалга оширилаётган барча лойихаларни мувофиклаштириш ва бошкариш кузда тутилган.

Осиё тараккиёт банки хакида ўзбек тилидаги умумий маълумотларни ушбу манзилдан олишингиз мумкин. http://mfa.uz/uzb/xalqaro_munosabatlar/iqtis_tash/

Otabek
20.11.2007, 11:59
Бундай мавзу очилишини анчадан буён кутгандим.
2-3 кун олдин вилоят марказий кутубхонасига (АКМ) боргандим. Укув залига компьютерлар урнатилибди. Лекин нега компьютерларда эндиликда эскирган хисобланувчи оддий ЭЛТ мониторлар ва уларда TATU деб ёзилган? Мебел хам янги эмас.

Эслатиб ўтмокчиманки, bellamarнинг баъзи саволлари хозирча жавобсиз колмокда. Масалан, Ўрта махсус ва умумий таълим муъассасалари қошига ўтказилаётган кутубхоналарга оммавий китобхонларни киргизиш масалалари қай тарзда ечилмоқда?

Husen
20.11.2007, 15:10
Хозирги кунда Зиёнет тармоғида қайси тилларда ва қанча электрон нашр, китоб ва бошқа салмоқли материаллар мавжуд?
Уларнинг доимий тарзда янгиланиб боришига кимлар жавобгар?

Айни кунда ZiyoNET нинг Кутубхонасида 6000 га яқин турли хажм ва куринишда ахборот ресурслари бор. Улар ZiyoNET Ресурс Марказининг Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ва Халқ таълими вазирлиги хузуридаги булимлари ходимлари томонидан жамланган бўлиб, асосан узбек ва рус тилларидадир. Солиштирадиган бўлсак, ўзбек тилидаги ресурсларнинг салмоги кўплигига гувох буламиз.
Электрон нашрларга келсак, савол беришда чалғиган кўринасиз. Электрон нашрлар Интернетда доимий фаолият юритувчи алоҳида сайт ёки портал ҳисобланади. (Баъзи холларда анъанавий ОАВ нинг электрон версияси булиши мумкин) Бундай электрон нашрларни ZiyoNET порталида факатгина "Каталог" қисмида кўрсатишимиз мумкин, холос.
Портал кутубхонасининг доимий равишда янгиланиб борилишига алохида ташкилот ёки мутахассисни жавобгар қилиб кўрсатиб бўлмайди. Портал оммавий бўлиб, Кутубхона бўлимини рўйхатдан ўтган ҳар қандай фойдаланувчи ҳам бойитиб бориш имконига эга. ZiyoNET Ресурс Марказининг Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ва Халқ таълими вазирлиги хузуридаги булимлари эса мавжуд адабиётларни назоратдан ўтказиб туради. Яъни жойлаштирилаётган адабиёт порталнинг техник талабларига жавоб беришини кўриб чиқади. Аммо, бўлимлар шу билан кифояланиб қолмасдан, ўзлари ҳам адабиётларни жамлаш ишларида деярли асосий манбаа бўлиб қолмоқдалар. Бошқа саволларга ҳам имкон қадар тезрок жавоб қайтаришга харакат қиламиз.

Husen
20.11.2007, 15:21
Зиёнет тизимида хозирги кунда қанча ва қандай ўқув материаллари мавжуд? Шулардан қанчаси Халқ таълими вазирлиги мутахасисслари томонидан бевосита таълим ва қўшимча таълим учун тавсия қилинган?

Шулардан қанчаси жумладан давлат тилида?

Портал кутубхонасига жойлаштирилган ахборот ресурсларининг асосий қисми олий ўқув юртлари, педагогик ходимларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институларидан жамланган. Демак-ки, ушбу адабиётлар Университет ёки Институтнинг Илмий Кенгашлари тасдигидан ўтган. Шундай экан, менимча, улардан бевосита таълим ёки қўшимча таълим жараёнларида бемалол фойдаланиш мумкин. Шуни эслатиб ўтиш лозим-ки, айни кунларда Кутубхонадаги адабиётларни саралаш ишлари олиб борилмоқда. Адабиётларнинг асосий қисми давлат тилида.

Umarbek Allamov
22.11.2007, 17:03
Хурматли Умарбек ака!

Авваламбор катта рахмат. Шу кунларга хам етдик. Катта "Началниклар" авом халқ билан Интернет орқали мулоқотга кирган давлатда демократия тараққиёт одимлари дарров сезилади деган умиддаман.

Шу аснода Сиз ва касбдошларингизга бир неча саволлар бермоқчиман.
Демак рухсатингиз билан:

Сизга қарашли худудда илгари қанча кутубхона мавжуд эди ва улар қаерларда жойлашган эди?
Бугунги кунда (ўша худудда) қанча АРТМ (Ахборот ресурс таълим марказ) мавжуд?
Ўрта махсус ва умумий таълим муъассасалари қошига ўтказилаётган кутубхоналарга оммавий китобхонларни киргизиш масалалари қай тарзда ечилмоқда?
Хозирги кунда Зиёнет тармоғида қайси тилларда ва қанча электрон нашр, китоб ва бошқа салмоқли материаллар мавжуд?
Уларнинг доимий тарзда янгиланиб боришига кимлар жавобгар?

Сизнинг саволингизга форум иштирокчилари жавоб беришган булса хам кушимча килмокчиман.

1. Хозирда 14 та вилоят марказларда биттадан АРМ фаолият олиб бормокда хамда 200 та туманларда Умумтаълим мактаблар кошида биттадан, касб-хунар коллежлар кошида биттадан туман марказларда болалар ва усмирларга, катта ешдагиларга мулжанланган 400 та АРМ ташкил килинган. Юкорида келдирилган маълумотларга кушимча равишда хар туманда 5 тадан жами 1000 та республика чекка худудлардаги мактаблар кошида АРМ ташкил килинган уларни мазмунан ва моддий техника таъминотини таъминлаш учун ОТБ лойихаси фаолият олиб бормокда.
2. АРМ ларнинг туманларда 5 тадан кишлокдаги янги курилган, кайта таъмирланган мактаблар кошида очилиши хам уз-узидан чекка кишлокдаги халкнинг мавжуд АР лардан фойдаланиш имкониятини беради.
3. ZiyoNET тармогида АР жамлаш ва ривожлантириш буйича барча АРМлари, ОАВ, идора ва ташкилотлардаги мавжуд АР олиш, барча нашриетлар билан хамкорлик йулга куйилган. Бу доимий харакатда. Бу албатта куп вактни талаб килади. Сабаби, жуда куп ахборот ресурслар когоз вариантларда шаклланган.

Umarbek Allamov
22.11.2007, 17:15
Бундай мавзу очилишини анчадан буён кутгандим.
2-3 кун олдин вилоят марказий кутубхонасига (АКМ) боргандим. Укув залига компьютерлар урнатилибди. Лекин нега компьютерларда эндиликда эскирган хисобланувчи оддий ЭЛТ мониторлар ва уларда TATU деб ёзилган? Мебел хам янги эмас.

Эслатиб ўтмокчиманки, bellamarнинг баъзи саволлари хозирча жавобсиз колмокда. Масалан, Ўрта махсус ва умумий таълим муъассасалари қошига ўтказилаётган кутубхоналарга оммавий китобхонларни киргизиш масалалари қай тарзда ечилмоқда?

Тугри мебеллар, компьютер техникаси билан барча АРМ бир хилда жихозланган эмас, лекин буларни жихозлаш, мазмунан бойитиш буйича ишлар олиб борилмокда. АРМ ларга оммавий китобхонларни бемалол киришлари мумкин. Масалан Бешегочда жойлашган Республика Илмий-педагогик АРМ, Амур темурдаги Республика болалар АРМ ва х.к
Ундан кейин КХК лари кошида умумтаълим мактаблар кошида ташкил килинган АРМ ларда сиз учун зарур маълумот булса, сизни кониктирса бемалол такикланган эмас фойдаланишингиз мумкин.

Umarbek Allamov
22.11.2007, 17:30
Зиёнет тизимида хозирги кунда қанча ва қандай ўқув материаллари мавжуд? Шулардан қанчаси Халқ таълими вазирлиги мутахасисслари томонидан бевосита таълим ва қўшимча таълим учун тавсия қилинган?

Шулардан қанчаси жумладан давлат тилида?

ZiyoNET лотин ҳарфларида ёзилади. Бу тармоқнинг вазифаси Республикадаги жами таълим муассасаларни ягона тизимга бирлаштириш. Шундай экан барча турдаги таълим муассасаларнинг АР лардан фойдаланишингиз мумкин. Тармоқнинг кутубхонасига киринг, агарда сизни қизиқтирган ахборот ресурсларни топа олмасангиз шу АР топишингизга ёрдам берамиз. Тармоққа жойлаштирилган АР хаводан олинмаган барча таълим тизимида фаолият олиб борилаётган мутахассислар томонидан тайёрланган. Барча АР нинг ўз муаллиф мавжуд. Агарда сизда ҳам ким учундир керак бўлган материалларингиз мавжуд булса тақдим қилсангиз, кимнингдир рахматини олган бўласиз.

Husen
23.11.2007, 00:17
АРМ ларни аввалги кутубхоналардан фарқловчи энг катта жиҳат уларнинг замонавий АКТ билан таъминланаётганидир. Вахолангки, замонавий АКТ - Компьютер технологиялари ва Интернет бугун нафақат АРМ ларда балки, ишхонада ва кўча-кўйдаги Интернет кафеларда ҳам кундан-кунга кўпайиб бормоқда. Демак, АРМ ни АКТ билан таъминлаш билангина у ерга ташриф буюрувчиларни оширишга эришиб бўлмайди. Назаримда, АРМ ларни бир-биридан деярли фарқ қилмайдиган маҳаллий нашрлар билан эмас, кўпроқ хорижий нашрлар, хорижий адабиётлар, ҳориж матбуоти намуналари билан ҳам тўлдиришга эътибор бериш лозим. Энг муҳими, АРМ га ташриф буюрган фойдаланувчи ахборот ресурслар танлаш имконияти бўлсин. Интернет, компьютер барибир китобнинг ўрнини боса олмайди. АРМ деб номи ўзгартирилган билан барибир кутубхона ўзига хос қироатхона сифатида қолаверади. Шундай экан АРМ ларда барибир босма адабиёт сони ва сифатини ошириш кўпроқ наф беради.

Husen
23.11.2007, 00:24
АРМ лар ҳам эҳтимол реклама қилингани маъқул. Инсонларни даволовчи хусусий клиникалар рекламасига деярли ҳар куни дуч келамиз. АРМ ҳам аслида ўзига хос клиника - у онгни, қалбни даволайди. Унинг "тиббий технологиялари" - янги-янги адабиётлар, қизиқ-қизиқ ахборот ресурслари. АРМ лар ўртасида соф рақобат муҳитини шакллантириш лозим. Энг кўп фойдаланувчи мурожаат қилган АРМ лар танловларини ташкил этиш лозим. Хуллас, тарғибот ва ташвиқот ишларини йўлга қўйиш билангина АРМ лар фаолиятини жонлантириш, оммалаштириш мумкин. Акс ҳолда уларнинг талабалар фақатгина сессия даврида эсга оладиган факултет кутубхоналаридан ҳеч қандай фарқи қолмайди.

Otabek
23.11.2007, 10:19
Касб-ҳунар коллежлари ва мактаблар қошидаги АРМ ларда аҳоли учун пуллик ва бепул хизматлар аниқ белгилаб қўйилса, қолаверса, у ерга биринчи мурожаат этган китобхонлар марказда ишлаш қоидалари билан яқиндан таништирилса яхши бўларди. Компьютердан, Интернетдан фойдаланиш, газета ва журналлар мутолаасидан ташқари кишиларни у ерга жалб қиладиган бошқа фаолият турларини ҳам жорий этиш керакми, дейман. АРМ турли ижодий кечалар, муҳим саналарга бағишланган тадбирлар, ўқув курслари, борингки, ота-оналар мажлислари ўтказиладиган жой бўлиб қолсин. Шунингдек, мактаб жамоаси ва теварак-атрофдаги аҳолининг марказларда ишлашлари учун алоҳида вақт ажратилган бўлиши керак. Чунки катталар ўқувчилар билан ёнма-ён ўтириб ўқиб-ўрганишга ийманишлари мумкин. Тўғри, ҳар бир марказ бир хил тарзда фаолият юрита олмайди, ҳар жойнинг ўз хусусияти бор. Бир жойда, масалан шаҳар марказида муваффақиятли олиб борилаётган фаолият тури чекка туманларда ўзини оқламаслиги мумкин. Бу борада нималар қилиш кераклиги маҳаллий мутахассислар яхшироқ биладилар. Бундан ташқари, "Ўзбекистон мактабларида Интернет" дастурида қатнашган мактаблар тажрибаси ҳам бу ишларда асқотади, деб ўйлайман.
Энди АКМ ҳақида. Ахборот-кутубхона марказларида барча хизмат турларининг пуллик шаклга ўтказилишининг фойдали томони нимада деб ўйлайсиз? Ҳар бир ўқув даргоҳлари қошида АРМ лар тузилган, марказий кутубхоналар ўқувчилари сони камайиб бораётган бир пайтда бу ўзгариш китобхонларни, айниқса ўқувчи ва талабаларни бу даргоҳлардан янада узоқлаштирмайдими?.. Қолаверса, шунга яраша хизмат кўрсатиш сифати ва савияси ҳам ошди деб айта олмаймиз (табиийки, ўзим билган марказлар мисолида)...

Нуритдинова Софья
15.10.2010, 15:44
Уважаемые участники форума !! хотелось бы что бы эту тему снова возобновили и было бы не плохо, если бы для обсуждения этой темы приглашались специалисты координирующие ИРЦ, особенно этот вопрос волнует директоров школ, на чьих базах созданы школьные ИРЦ. Нет единой системы повышения квалификации для библиотекарей ИРЦ в настоящее время нужно хотя бы, привлекать, самих библиотекарей для участия на этих форумах это хорошая возможность делится с проблемами и методами работы …..
с уважением Нуритдинова Софья
http://avlony-library.connect.uz/

Lutfillo Tursunov
15.10.2010, 16:56
http://avlony-library.connect.uz/
http://img.uforum.uz/thumbs/doajhol685160.jpg (http://img.uforum.uz/images/doajhol685160.jpg)

Nigora Umarova
15.10.2010, 17:26
...в настоящее время нужно хотя бы, привлекать, самих библиотекарей для участия на этих форумах это хорошая возможность делится с проблемами и методами работы …..
с уважением Нуритдинова Софья
[/FONT][/SIZE]http://avlony-library.connect.uz/

Они уже зарегистрированны (http://uforum.uz/member.php?u=4754), но жаль что, не участвуют

Нуритдинова Софья
01.11.2010, 16:22
http://www.connect.uz/forum/index.php?showtopic=1147&st=60&gopid=36975&#entry36975 участвуйте на нашем форуме , будем рады

Bahrom
29.11.2010, 17:09
Тугри мебеллар, компьютер техникаси билан барча АРМ бир хилда жихозланган эмас, лекин буларни жихозлаш, мазмунан бойитиш буйича ишлар олиб борилмокда. АРМ ларга оммавий китобхонларни бемалол киришлари мумкин. Масалан Бешегочда жойлашган Республика Илмий-педагогик АРМ, Амур темурдаги Республика болалар АРМ ва х.к
Ундан кейин КХК лари кошида умумтаълим мактаблар кошида ташкил килинган АРМ ларда сиз учун зарур маълумот булса, сизни кониктирса бемалол такикланган эмас фойдаланишингиз мумкин.

Бу тармоқнинг вазифаси Республикадаги жами таълим муассасаларни ягона тизимга бирлаштириш.
Aynan shu tarmoqdagi ma'lumotlarni yoki umaman ARMlardagi ma'lumtlarni sralanganganlik darajasini qanday baholays

Pacifist
09.10.2011, 03:42
Здравствуйте!
Я бы хотел поднять проблему связанную с дефицитом учебников в лицеях и в колледжах. Даже в самых престижных лицеях чувствуется огромный дефицит учебников в библиотеках. Родители не могут даже за деньги найти необходимую литературу. Приходится копировать книги за баснословные деньги. Например, учебник математики для лицеев Саидаматова обойдется вам в сумму 15-20 тысяч сум. А ведь надо копировать около 10 книг минимум. Почему создался такой дефицит книг? кто виноват? Даже в Весминстерском лицее учителя дают задания ученикам в малюсеньких листочках взятых из различных книг выпущенных еще в советское время, а иногда из новых российских учебников. Нет никакой программы. Как говорится, у каждого Абрама своя программа. Сколько учителей, столько и листочков. Студенты фотографируют эти листочки на сотовые телефоны. Смешно и грустно наблюдать, как дети глядя на свои Iphonы, сидят и делают домашнее задание. Но это же вредит здоровью, глаза ведь страдают. Но самое главное это то, что у ученика нет возможности повторить пройденную тему из-за полного отсутствия книг. Эти бумажные обрывки не дают достаточно информации, а иногда там только можно увидеть задачи, а не теоретический материал.
Хотелось бы услышать мнение форумчан и просьба довести до нужных людей эту проблему.
Спасибо!

AbuMuslim
09.10.2011, 05:01
Почему создался такой дефицит книг? кто виноват?

зачем книги, все равно их мало... кто читает книги... : )) сейчас почти все "по блату"

Shokir Dolimov
09.10.2011, 07:32
у каждого Абрама своя программа
Вся беда кроется именно за этим принципом. Да, актуальность тем тех или иных дисциплин с годами может, и отпадают, учебные материалы требуют уточнения. Но не по всем же предметам и не каждый учебный год. Разделы учебников по точным наукам вообще редко когда подлежат уточнению. На мой взгляд, именно за этим принципом кроется конфликт интересов отдельных групп лиц, авторских коллективов тех или иных учебников, учебных пособий и должностных лиц («нужных людей»), которые решают какому учебнику быть или не быть. Другого объяснения я лично не вижу. В результате страдает знание, образование и как вы справедливо заметили, здоровье наших детей.

Pacifist
10.10.2011, 08:31
Почему создался такой дефицит книг? кто виноват?

зачем книги, все равно их мало... кто читает книги... : )) сейчас почти все "по блату"

Вы не поверите, но есть такие, которые очень хотят читать и нормально учиться! "По блату", то есть коррупция, э... тема уже другого топика.

Pacifist
10.10.2011, 08:50
у каждого Абрама своя программа
Вся беда кроется именно за этим принципом.

Вот Вам еще: "У каждого Додика своя методика".:buba:
Например, в лицее Дипломатии печатают свои учебные пособия. Качество печати и контента ниже среднего, но сейчас когда нет ничего и рак вроде как рыба. Есть хорошая альтернатива это учебники из России. Качественная печать и контент очень даже не плохой. Но я слышал, что не разрешают ими пользоваться. В 50 школе в спецклассах проходят математику по Макарычеву. Книги обязательно заворачивают в обложку, чтобы не было никому видно. А когда приходят проверящие, то вытаскивают на парты Алимовские учебники. То что Алимовские уступают Макарычевским видно даже не математику. Кстати, учебников по геометрии вообще нет для лицеев! На весь лицей ни одной книги! В Интерхаусе геометрию проходят по Погорелову. Отличный учебник, но где его можно найти? Есть учебник геометрии написанный Умаровым и ко, но его напечатали в малом количестве и аж в 2004 году! Его днем с огнем не сыщешь!
Помню, отец мой рассказывал, как они мучались от нехватки книг, тетрадей и ручек, когда учились в школе. Но это было во время Великой Отечественной! :134:

Абдурашид Хундибаев
13.10.2011, 00:45
... Кстати, учебников по геометрии вообще нет для лицеев! ...
Такого не может быть!!!

Учебник по геометрии для лицеев:
http://ziyonet.uz/uzc/library/libid/10410/offset/0

Pacifist
13.10.2011, 02:36
... Кстати, учебников по геометрии вообще нет для лицеев! ...
Такого не может быть!!!

Учебник по геометрии для лицеев:
http://ziyonet.uz/uzc/library/libid/10410/offset/0


Этот учебник на узбекском. Я имел ввиду учебник на русском и в печатном виде.